Toppers Class XII
Toppers 2019 - 20
 • ARUSHI GUPTA

  99%

 • SATVIK SINHA

  98.80%

 • NEHA PAL

  97.40%

 • ISHA KHARE

  97%

 • LAVANYA

  96.40%

 • SAUMYA AGGRWAL

  96%

 • EKANSH NAYAK

  95.80%

 • AKASH PANDEY

  95.80%

 • SHRISHTI MATHUR

  95.80%

 • HARSHWARDHAN RAGHU

  95.60%

 • ARTH SRIVASTAV

  95.40%

 • MANSI SINGH

  95.40%

 • SHREYA CHATURVEDI

  95.40%

 • HRITK KUMAR SAINI

  95.40%

 • SHUBH YADAV

  95.20%

 • ADITYA SINGH

  95.20%

 • ANANYA CHAUDHARY

  95.20%

 • SHWETA RAO

  95.20%

 • JASRAH KHAN

  95%

 • AKANSHA SRIVASTAVA

  95%

 • MAANSA SHANKAR

  95%

Toppers 2018 - 19
Toppers 2017 - 18
Toppers 2016 - 17