School Cabinet


2020 - 21
 • KUSHAGRA YADAV

  Head Boy

 • RADHIKA AGARWAL

  Head Girl

 • VISHUDDH JAIN

  VICE HEAD BOY

 • SIDRA SUHAIL

  VICE HEAD GIRL

 • YASH JAISWAL

  Sports Captain

 • PARVV PRABHAKAR

  Sports Vice Captain

 • YASHVI MAURYA

  Cultural Captain

 • JANHAVI TIWARI

  Cultural Vice Captain

 • Dev Bhardwaj

  House Captain
  Bluebells

 • VANSHIKA AGGARWAL

  House Vice Captain
  Bluebells

 • SHREYASH SINGH

  House Captain
  Tulip

 • ARJYA BOSE

  House Vice Captain
  Tulip

 • SHAGUN SHUKLA

  House Captain
  Shamrock

 • MOULI SHREE MISHRA

  House Vice Captain
  Shamrock

 • ANANYA BOSE

  House Captain
  Daffodils

 • SANJOLI GUPTA

  House Vice Captain
  Daffodils

2018 - 19
2017 - 18