Toppers Class XII

Toppers 2016 - 17
 • A.N SAI KRISHNA

  91.6% (P.C.M)

 • AAYUSH JOGLEKAR

  97.2% (P.C.M)

 • ABHINAV SRIVASTAVA

  94.4% (P.C.M)

 • AISHWARY JAI SINGH

  94.4% (P.C.M)

 • AKSHIT SHRIDHAR

  92.4%(P.C.M)

 • CHURCHIL DWIVEDI

  93%(P.C.M)

 • DEVYANSHI SINGH

  90.2% (P.C.M)

 • FARHAN KHAN

  90% (P.C.M)

 • KRISHNA J SANTHOSH

  93.2% (COMMERCE)

 • KRITIKA SINGH

  91.6% (P.C.B)

 • PIYUSH KUMAR

  90.4% (P.C.B)

 • PRAGYA MISHRA

  94.8% (P.C.B)

 • PRAKHAR AGARWAL

  96.2% (P.C.M)

 • RISHABH JAIN

  93.2% (P.C.M)

 • ROMI

  95.8% (P.C.B)

 • SHAGUN KOHLI

  91.8% (P.C.B)

 • SHRAVYA SHRUTI

  95.4% (P.C.B)

 • SIVYANSHU SINGH CHAUHAN

  91.4% (P.C.M)

 • SUMI UPADHYAY

  92.6% (P.C.M)

 • VISHESH PRAKASH SRIVASTAVA

  96% (P.C.M)