Toppers Class XII

Toppers 2017 - 18
 • SHREYA SINGH

  97%

 • SHOURYA PANDEY

  96.20%

 • VEDANT AGARWAL

  95.80%

 • SHREYA JOSHI

  95.80%

 • ANUSHKA PANDEY

  95.80%

 • VAIBHAV GARG

  95.60%

 • RADHIKA AGARWAL

  95%

 • SHIVANGI RANI

  94.60%

 • MEDHIKA SINGH

  94.40%

 • MIHIR DABADGHAO

  93.80%

 • SALONI DABGHAR

  93.60%

 • ADITI SINGH

  93.40%

 • MANISH YADAV

  93%

 • MEDHA AGARWAL

  93%

 • KAKULI JAIN

  93%

 • ANGAD DEEP SINGH

  92.80%

 • SAKSHAM SHARMA

  91.80%

 • UTSAV GHOSAL

  91.60%

 • SAMBHAV CHOUDHARY

  91.60%

 • C. SIVA KUMAR

  91.20%

 • RIYA DEY

  91.20%

 • ISHITA PAL

  91%

 • NEHAL MISHRA

  90.80%

 • ANIMESH

  90.60%

Toppers 2016 - 17